Professional Eternittak

Artikkel nr

Produktinformasjon


Underlaget skal være tørt og godt rengjort for alger, mose og smuss. Professional Eternittak påføres 2 ganger. Første strøk spes ut med 10 % vann. Rør om nøye i spannet. Mal ikke i direkte sollys, eller ved risiko for regn eller dugg innen 6 timer etter maling. Mal aldri under +5°C eller ved høy fuktighet (>80%).